Región plný
Inovácií

Sme Inovačné centrum Košického kraja a tvoríme z inovácií nové obchodné príležitosti pre náš región

O Nás

Strecha pre inovácie v Košickom kraji

Naším poslaním je  zvýšovať inovačný potenciál Košického kraja a vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie pre rast a rozvoj mladých a inovatívnych spoločností, ktoré zvýšia kvalitu života pre našich obyvateľov a vytvoria nová pracovné miesta.

Prepájame výskum a vzdelávanie s podnikateľským sektorom. Sme hlavným integrátorom a koordinátorom pre implementáciu  Regionálnej Inovačnej Stratégii Košického Kraja na obdobie rokov 2021 – 2027.

NአPríbeh

Základom je spolupráca

Unikátny projekt Inovačného centra Košického kraja vznikol spojením síl kľúčových inovačných aktérov: Košického Samosprávneho Kraja, Mesta Košice, Univerzity Pavôa Jozefa Šafárika, Technickej Univerzity v Košiciach a Univerzity Veterinárneho Lekárstva. Medzi naše hlavné ciele patrí zastavenie odlivu talentov z Košického kraja, vytvorenie nových pracovných miest, podporiť inovácie a rozvinúť high-tech priemysel.

Inovačný a start-up ekosystém

Meníme inovácie na profitabilné obchodné modely. Realizujeme cielené programy a pomáhame lokálnym a medzinárodným start-upom s rozvojom ich podnikania. Vytvárame regionálny investičný rámec a prepájame jednotlivé start-upy s medzinárodnými investičnými skupinami.

Vzdelávanie

Poskytujeme vzdelávanie programy pre stredoškolákov a vysokoškolákov s cieľom skvalitnenia ich podnikateľských zručností. Okrem toho prepájame poźiadavky biznisu so vzdelávaním na stredných školách v rámci Košického kraja.

Podpora vedy a výskumu

Spolupracujeme s lokálnymi univerzitami a prepájame ich s potrebami biznisu a obyvateľov Košického kraja. Propagujeme univerzity a ich výsledky vedecko-výskumnej činnosti verejnosti. Chceme byť súčasťou inovačných projektov doma a v Európe. .

Čomu sa venujeme

Naše priority

Implementujeme RIS

ICKK je zodpovedné za implementáciu Regionálej inovačnej stratégie Košického kraja na obdobie rokov 2021 – 2030. Riadi sa víziou a cieľmi, ktoré boli schválene zastupiteľstvom Košického Samosprávneho Kraja.

Zakladajúci členovia ICKK

Náš tím

Amanda Lee

Web Designer

Mike Stuart

UI / UX Designer

Tommy Lee

Support Manager

Mila Yong

CEO Company

Pridaj komentár

%d blogerom sa páči toto: