Inovuj a podnikaj – nový predmet na stredných školách 

Inovačné centrum Košického kraja je pripravené mladým fandiť aj ich aktívne podporovať. Práve preto sme v spolupráci s partnermi z podnikateľského sektora, na 16-tich stredných školách Košického kraja pripravili inovačno–podnikateľský predmet INOVUJ A PODNIKAJ.