Naše myšlienky v slovách

Blog ICKK

Blogovanie je možnosť ako dokážeme veci predstaviť prostredníctvom našich osobných slov

Na tejto podstránke vám budeme prinášať pravidelné blogy našich zamestnancov alebo partnerov, ktoré sa budú týkať našich aktivít, programov alebo iných vecí, ktoré sa priamo alebo neprieamo týkajú rozvoja regionálneho inovačného ekosystému.

Moje meno je Denisa Kušnírová a v Inovačnom centre Košického kraja som zodpovedná za budovanie startupového ekosystému v Košickom kraji. Spoločne s naším tímom sme začali pracovať na prvom regionálnom startupovom programe, ktorý sme nazvali Kośice region startup factory. V dnešnom blogu by som Vám chcela niečo viac povedať o úvodnej fáze tohto programu a teda o Meet your Founder.

V počiatočnom štádiu založenia startupu je tím kľúčovým faktorom, na ktorý investori najskôr kladú dôraz. Je dôležité mať silný tím, ktorý dokáže premeniť skvelý nápad na úspešný startup. Preto sme  v rámci nášho programu Košice Region Startup Factory spustili kampaň Meet Your Founder, ktorá pomáha tímom nájsť svojho “kľúčového spoluhráča”.

Meet Your Founder sa zameriava na tímy, ktoré sa zúčastnili stredoškolskej súťaže o inovatívny nápad Founders challenge. Tieto tímy ukázali obrovský záujem a nadšenie pre prácu na svojich nápadoch, ale uvedomili si, že aby ich mohli úspešne realizovať, potrebujú doplniť tím o odborníka s konkrétnymi zručnosťami.

Cieľom kampane Meet Your Founder je prepojiť tímy s odborníkmi, ktorí by mohli posilniť ich tím a pomôcť im napredovať a realizovať ich nápady. “Kľúčový spoluhráč” by mal byť človek, ktorý dokáže svojimi schopnosťami doplniť zručnosti ostatných členov tímu a prispieť k naplneniu ich vízie.

Ako sa môže odborník zapojiť do programu Meet Your Founder? Stačí navštíviť stránku Inovačného centra Košického kraja a vybrať si tím, ktorému by chcel svojou odbornosťou pomôcť. Po vyplnení prihlášky budú tímy a odborníci prepojení, aby si navzájom zdieľali svoje očakávania. Ak sa zhodnú, môžu začať spolupracovať na dokončení projektu. Táto kampaň je otvorená iba do 20. júna 2023, takže odborníci majú obmedzený čas na to, aby sa zapojili.

Po tejto fáze nasleduje plánovaný jesenný akceleračný program, do ktorého sa tímy a začínajúce startupy môžu prihlásiť. Tento program ponúkne ďalšiu podporu a mentorstvo pre tímy a vyvrcholí DEMO DAY, kde budú mať možnosť prezentovať sa pred investorom.

Meet Your Founder je jedinečný program, ktorý pomáha tímom a startupom nájsť a spojiť sa s kľúčovými spoluhráčmi. Poskytuje prostredie, kde sa môžu stretávať a spolupracovať ľudia s rôznymi zručnosťami a skúsenosťami. Tímová práca a synergia medzi členmi tímu sú kľúčové pre úspech a program Meet Your Founder to výborne podporuje.