Vyhľadať
Close this search box.

Inovuj a podnikaj už na strednej škole

Regionálny vzdelávací program na podporu podnikania a inovácií v Košickom kraji

O čom je voliteľný predmet Inovuj a podnikaj?

Inovačné centrum Košického kraja poskytuje komplexnú podporu vzdelávacieho procesu pre stredné školy v rámci Košického samosprávneho kraja. Cieľom tohto voliteľného predmetu je naučiť študentov procesu ako premeniť svoj podnikateľský nápad na reálny produkt a oboznámiť sa so základmi podnikania a inovácií. Následne dostanú vybrané tímy šancu zapojiť sa do súťaže FoundersChallenge, ktorej vyvrcholenie nastane na regionálnej inovačnej konferencii Innoveast, ktorá sa uskutoční 15.mája.2024 v Košiciach. Cieľom tohto programu je podporiť rozvoj regiónu, regionálnych spoločností, zvýšiť záujem o štúdium na regionálnych univerzitách a motivovať študentov k vytvoreniu si vlastného startupu.

V prípade ak sa stredná škola rozhodne pre voliteľný predmet Inovuj a podnikaj, Inovačné centrum Košického kraja poskytne: školenie pre učiteľov, vzdelávacie materiály, interaktívne pomôcky, video prednášky od biznisových a doménových expertov a taktiež aj ich mentoringovú podporu pre každú školu, ktorá sa rozhodne využiť naše služby. Vzdelávací program je podporovaný a odporúčaný odborom školstva Košického samosprávneho kraja.

Inovačné vzdelávanie učiteľov – v kontexte predmetu Inovuj a podnikaj

Inovačné centrum Košického kraja v kontexte voliteľného predmetu zameraného na podnikavosť a inovácie študentov stredných škôl, poskytuje vzdelávanie pre učiteľov vyučujúcich tento predmet podľa § 55 /Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsahovým zameraním inovačného vzdelávania v súlade s § 55 ods. 1 písm. a), zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je rozšíriť, prehĺbiť a inovovať profesijné kompetencie a zručnosti učiteľa v oblasti rozvoja podnikavosti a podpory inovačného potenciálu v oblastí podnikania a ekonómie, mäkkých zručností a ich uplatňovanie vo výchovno-vzdelávacom procese študentov stredných škôl.

Cieľom je tiež:

  • používanie alternatívnych metód moderného vzdelávania, ktoré vedie k lepšiemu prijatiu a pochopeniu poznatkov, ktoré sú obsahom predmetu,
  • viesť vzdelávanie študentov a samotné vyučovacie hodiny spôsobom zameraným na podporu ich inovatívného a kritického myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť pracovať v tíme ale aj individuálne, zamerať sa a vedieť identifikovať problémy a definovať tak možné riešenia čo vedie k vzniku podnikateľského nápadu,
  • rozvoj komunikačných zručností, asertívnej a efektívnej komunikácie, prezentácie a sebaprezentácie,
  • eliminácia odlivu mozgov prostredníctvom zvýšenia uplatniteľnosti študentov na trhu práce a nárastom príležitostí pre uplatnenie.

Časový plán a priebeh vzdelávania

Prihlasovanie škôl do programu

Školy sa prihlasujú prostredníctvom elektronického formulára. Rozhodnú sa do svojho formálneho vzdelávania implementovať voliteľný predmet Inovuj a podnikaj.

Školenie pre učiteľov

ICKK zabezpečí školenie pre učiteľov predmetov koncom augusta až začiatkom septembra 2023. Online preškolovanie učiteľov bude prebiehať každý kvartál, okrem toho každá škola dostane svojho mentora.

Vzdelávanie predmetu Inovuj a podnikaj

Študenti sa na základe harmonogramu a učebných osnov učia daný predmet. Prednášky sú vedené klasickou formou, ale aj interaktívnou (videami, prednáškami alebo kreatívnymi aktivitami). V rámci predmetu študenti pracujú so svojím nápadom a vytvárajú z neho konkrétny projekt. Učebné osnovy a program vzdelávania bude všetkým školám poskytnutý vopred.

Founders Challenge

Vybraní študenti s nápadom, ktorý ma najväčší potenciál sa budú môcť zúčastniť súťaže Founders Challenge, v rámci ktorej intenzívne pracujú so svojím projektom a pripravujú sa na prezentáciu pred komisiou, ktorá sa uskutoční na regionálnom inovačnom festivale Innoveast

Dlhodobá podpora startupov, ktoré vzniknú v rámci programu

ICKK spoločne so všetkými partnerskými organizáciami budú naďalej podporovať to, aby startupy, ktoré počas programu vzniknú dostali adekvátnu podporu pre ďalší rozvoj svojho projektu. Okrem toho tieto startupy prepájame s možnosťami, ktoré členovia tímov budú môcť využívať počas vysokoškolského štúdia na jednej z regionálnych univerzít.

Inovačný festival Innoveast

Founders Challenge je prvý stredoškolský akceleračný program, ktorý ma čisto regionálny charakter. Z vašich nápadov vytvára reálne projekty, ktoré môžete ďalej rozvíjať na jednej z regionálnych vysokých škôl. Prepája váš projekt s biznisovými partnermi, ktorý vás budú sprevádzať počas celého projektu, okrem toho sa súťaží o skutočne výnimočné ceny.

Pokračuj vo svojom podnikaní s podporou inovačného centra aj po skončení programu na jednej z regionálnych univerzít

Program Founders Challenge chce využiť tvoju kreativitu a prepojiť ju s inovatívnosťou. Dáva účastníkom jedinečný priestor získať vedomosti, ktoré sú kľúčové pre úspech v podnikaní. Staň sa aj ty súčasťou tímu, ktorí mení Košický kraj k miestu, kde sa oplatí žiť a podnikať.

"Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa vezme všade."

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pokračuj s tvojím projektom na regionálnych univerzitách

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Tvoj nápad, Naše odpovede

Prejdi si otázky, ktoré dostávame o programe najčastejšie

?

Na vybraných stredných školách v Košickom kraji prebehne osobné predstavenie programu, následne bude zverejnený link, cez ktorý budete môcť Váš projekt do programu prihlásiť.

So svojím nápadom sa môžeš prihlásiť buď ako tím alebo ako jednotlivec, program je určený pre 2.-3. ročníky vybraných stredných škôl.

Nepodceňuj sa bez snahy aby si si to overil. S každým nápadom sa dá pracovať a aj keby tvoj nápad nebol víťazný, získaš výnimočné know-how, ktoré ti v budúcnosti pomôže v tvojej práci alebo podnikaní.

Program nelimituje oblasť nápadov, teda môžeš prísť s nápadom z akejkoľvek oblasti, ktorú si sám vyberieš.

Každý týžden bude prebiehať školenie, ktoré bude trvať okolo 60 minút, vzdelávanie bude rozdelené do štyroch tématických kruhov. Okrem toho dostaneš k dispozícii mentora, ktorý ti bude pomáhať s rozvojom tvojho nápadu.

O hodnotení projektu bude rozhodovať odborná komisia a v rámci verejného hlasovania, počas inovačného festivalu INNOVEAST 2023, budú rozhodovať stredoškoláci z Košického kraja.

Cieľom je zhmotniť myšlienku do reálneho produktu a teda vytvoriť prototyp, ktorý počas 4 mesiacov otestuješ a prídeš ho ukázať na inovačný festival INNOVEAST 2023.

Získaš jedinečné know-how, možnosť získať finančnú odmenu, staneš sa súčasťou ekosystému, v rámci ktorého budeš môcť využívať podnikatľské priestory v Inovačnom centre Košického kraja. Okrem toho dostaneš certifikát o absolvovaní školenia, ktorý budeš môcť ďalej vo svojej kariére využiť

Projekt sa realizuje pod záštitou Košického samosprávneho kraja a Inovačného centra Košického kraja, ktorého zakladajúcimi členmi sú: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Mesto Košice a Košický samosprávny kraj

Chceš sa nás
niečo ďalšie opýtať?
Daj nám vedieť
a my sa ti ozveme