Kariéra

Manažér startupov a inovácií

 

O Inovačnom centra Košického kraja

 

Inovačné centrum Košického Kraja je unikátnou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom regionálneho inovačného ekosystému.  Naším poslaním je napĺňanie vízie a cieľov stanovených v Regionálnej Inovačnej Stratégií Košického kraja. Medzi naše hlavné činnosti patrí najmä: posilnenie, rozvoj a koordinácia spolupráce medzi členmi a tretími osobami pôsobiacimi v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni; vyhľadávanie a podpora prenosu kapitalizovateľných výsledkov výskumu a vývoja a transfer technológií medzi akademickou, výskumno-vývojovou a podnikateľskou sférou; podpora a koordinácia sprístupnenia akademickej a vedecko-výskumnej infraštruktúry subjektom pôsobiacim v podnikateľskej sfére; vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj najmä malých a stredných inovatívnych podnikov zameraných na využívanie nových výrobných postupov a technológií, produkujúcich konkurencieschopné výrobky a poskytujúcich kvalitatívne lepšie služby; poradenstvo, podpora a poskytovanie služieb inovatívnym podnikom; rozvoj regionálnej vedecko-výskumnej infraštruktúry.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 

Hľadáme kreatívneho a samostatného projektového manažéra, ktorý sa zaujíma o nové technológie, startupy a inovácie. Staneš sa členom tímu Inovačného centra Košického kraja, ktorého cieľom je meniť Košický kraj k lepšiemu. Tvojou úlohou bude spolupracovať s jednotlivými regionálnymi aktérmi s cieľom podpory inovácií a podnikania v našom kraji. Budeš sa podieľať na zaujímavých projektoch, ktoré sa budú realizovať v rámci kraja a staneš sa kľúčovým partnerom pre rozvoj inovačného ekosystému.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 

 • Riadenie a rozvoj inovačného/startup ekosystému v Košickom kraji prostredníctvom realizácie systémových projektov/programov zameraných na podporu inovácií a startupov
 • Vyhľadávanie a podávanie projektových žiadostí do národných alebo Európskych inovačných/výskumných programov
 • Realizácia vybraných inovačných projektov z OP Slovensko – očakávame tvoje priame zapojenie do 1-2 projektov ročne, od písania projektu až po jeho realizáciu
 • Pravidelná realizácia podujatí na podporu ekosystému akými sú napríklad inovačné dni, meet-upy atď.
 • Spolupráca a koordinácia inovačných aktérov/start-upov v rámci rozvíjania ich obchodných činnosť
 • Príprava a realizácia projektových zámerov do grantových finančných nástrojov v rámci Európskej Únie (Plán obnovy, Horizon Europe atď.
 • Podpora technologického transferu a spolupráca s univerzitami
 • Evidencia inovačných aktérov – vytvorenie zoznamu start-up inštitúcií v regióne a na Slovensku
 • Rôzne iné úlohy pridelené nadriadeným
Požiadavky

 • Ukončené VŠ štúdium
 • Zmysel pre podnikavosť, inovácie a kreativitu
 • Skúsenosť s projektovým riadením a písaním projektových žiadostí do EÚ a národných grantových príležitostí
 • Tímový hráč, ktorý sa stotožní s víziou ICKK a prispeje k rozvoju organizácie svojou vynaliezavosťou
 • Proaktívny prístup k zvereným úlohám
 • Organizovanosť a schopnosť koordinovať projektové činnosti
 • Systematickosť, zmysel pre detail a dôsledné doťahovanie úloh
 • Komunikácia v angličtine min. C1
 • Skúsenosti s písaním projektových žiadostí do EÚ a národných grantových výziev
 • Schopnosť pracovať s MS Office, Google Workspace a všeobecná vysoká znalosť informačno a komunikačných technológi
Požadované minimálne vzdelanie

 • Vysokoškolské 2. stupňa
 

Čo ponúkame

 • Apple MacBook Pro
 • Flexibilný pracovný čas a možnosti home office
 • Príjemné pracovné prostredie rešpektujúce tzv. New Normal
 • Pracovný telefón aj na súkromné účely
 • Tréningy a školenia

Aplikuj na pozíciu Manažera startupov a inovácií