Kariéra

 • Projektový manažér pre oblasť Inovácií/startupov

 

O Inovačnom centra Košického kraja

 

Inovačné centrum Košického Kraja je unikátnou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom regionálneho inovačného ekosystému.  Naším poslaním je napĺňanie vízie a cieľov stanovených v Regionálnej Inovačnej Stratégií Košického kraja. Medzi naše hlavné činnosti patrí najmä: posilnenie, rozvoj a koordinácia spolupráce medzi členmi a tretími osobami pôsobiacimi v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni; vyhľadávanie a podpora prenosu kapitalizovateľných výsledkov výskumu a vývoja a transfer technológií medzi akademickou, výskumno-vývojovou a podnikateľskou sférou; podpora a koordinácia sprístupnenia akademickej a vedecko-výskumnej infraštruktúry subjektom pôsobiacim v podnikateľskej sfére; vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj najmä malých a stredných inovatívnych podnikov zameraných na využívanie nových výrobných postupov a technológií, produkujúcich konkurencieschopné výrobky a poskytujúcich kvalitatívne lepšie služby; poradenstvo, podpora a poskytovanie služieb inovatívnym podnikom; rozvoj regionálnej vedecko-výskumnej infraštruktúry.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 

 • Riadenie a rozvoj inovačného/startup ekosystému v Košickom kraji prostredníctvom realizácie systémových projektov/programov na rozvíjanie inovácii

 • Pravidelná realizácia podujatí na podporu ekosystému akými sú napríklad inovačné dni, meet-upy atď.
 • Spolupráca a koordinácia inovačných aktérov/start-upov v rámci rozvíjania ich obchodných činnos
 • Príprava a realizácia projektových zámerov do grantových finančných nástrojov v rámci Európskej Únie (Plán obnovy, Horizon Europe atď.
 • Podpora technologického transferu a spolupráca s univerzitami
 • Evidencia inovačných aktérov – vytvorenie zoznamu start-up inštitúcií v regióne a na Slovensku
 • Rôzne iné úlohy pridelené nadriadeným
Požiadavky
 • Ukončené VŠ štúdium alebo študent posledného ročníka VŠ

 • Zmysel pre podnikavosť, inovácie a kreativitu

 • Tímový hráč, ktorý sa stotožní s víziou ICKK a prispeje k rozvoju organizácie svojou vynaliezavosťou

 • Proaktívny prístup k zvereným úlohám

 • Organizovanosť a schopnosť koordinovať projektové činnosti

 • Systematickosť, zmysel pre detail a dôsledné doťahovanie úloh

 • Komunikácia v angličtine

 • Schopnosť pracovať s MS Office, Google Workspace a všeobecná vysoká znalosť informačno a komunikačných technológií

 

Požadované minimálne vzdelanie

 • Vysokoškolské
 

Čo ponúkame

 

 • Apple MacBook Pro

 • Flexibilný pracovný čas a možnosti home office

 • Príjemné pracovné prostredie rešpektujúce tzv. New Normal

 • Pracovný telefón aj na súkromné účely

 • Tréningy a školenia

V prípade Vášho záujmu nám zašlite do 10.04.2022 Váš životopis spolu s projektom na tri strany alebo krátkou prezentáciou o tom ako vidíte Košický kraj z pohľadu inovácií v roku 2025 na adresu: renata.gima@ickk.sk