Vo formáte +421
Účelom, na ktorý Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) získava údaje uvedené vo formulári, je registrácia na podujatie Inovačný meetup, prostredníctvom jeho internetovej stránky http://www.ickk.sk V súvislosti s Vašou účasťou na podujatí má ICKK, záujem spracúvať údaje dotknutej osoby na nasledovný účel: registrácia užívateľa na inovačný meetup marketingová propagácia, propagácia výskumu, vedy a techniky, vrátane zvyšovania povedomia v oblasti inovácií, zverejnením obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z podujatia Inovačný meetup, ktorý sa bude konať 30. Apríla v hybridnom formáte (online a osobne na Strojárenskej 3 v Košiciach). Spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby a riadi sa podľa platnej legislatívy na Slovensku a v Európe.