KOŠICE REGION STARTUP FACTORY

Podporujeme podnikateľov

Vytvárame a realizujeme cielené programy na podporu podnikateľov a startupov. Pomáhame im so založením ich spoločnosti a formujeme správnym smerom ich podnikateľské zámery. Prepájame ich s investičnými a obchodnými príležitosťami a vytvárame podmienky, ktoré umožňujú ich rast na medzinárodných trhoch.

Tvoríme inovačný ekosystém

Sme regionálnym inovačným centrom a našou úlohou je vytvárať udržateľné prostredie na zvyšovanie inovačného potenciálu nášho regiónu. Prepájame inovačných aktérov s obchodnými a investičnými príležitosťami. Vytvárame a realizujeme  programy na podporu a rozvoj inovatívnych start-upov.

Sme strechou pre inovácie

Zastrešujeme a podporujeme inovačné projekty v rámci kraja. Okrem oblasti inovácií sa zameriavame na podporu vedy a výskumu, vzdelávania a technológií. Prepájame inovačných aktérov a identifikujeme oblasti spolupráce, ktoré prispejú k cieľom regionálnej inovačnej stratégie. 

+ 0
Network partnerov a spoločností
0
Startupov
+ 0
Členov komunity ICKK
+ 0
Študentov v programe Founders Challenge

Portfólio startupov

Naše startupy sú výstupom prvého ročníka podnikateľského a inovačného programu, ktorý bol spustený na stredných školách Košického kraja. Okrem toho sú doplnené o spoločnosti, ktoré sa s nami rozhodli spolupracovať.

Vízia, ktorá zmení Košický kraj k lepšiemu

Košický kraj je plný možností, ktoré sa oplatí preskúmať a využiť. Spoločne so zakladajúcimi členmi sme sa pustili do misie, ktorá ponúka zmysluplnú alternatívu pre tých, ktorí zvažujú odchod z nášho regiónu. Chceme koordinovať a zaviesť vzdelávanie v oblasti podnikateľských zručností naprieč regionálnymi strednými školami, čím chceme študentov motivovať, aby na svojich podnikateľských nápadoch ďalej pracovali počas svojho vysokoškolského štúdia na jednej z košických univerzít.

 

Služby pre váš startup alebo firmu

Financovanie

- pomoc so získaním investora
- analýza možností financovania
- využitie podpory národných a EÚ grantov

Know-how

- tvorba obchodných modelov
- rozvoj a riadenie firmy
- digitalizácia

Inovácie

- pomôžeme vám s tvorbou profitabilného obchodného modelu
- prepojíme vás so svetovými lídrami v oblasti inovácií

Startup campus - coworking a startupové centrum

Využi naše nové moderné coworkingové priestory, ktoré ponúkajú 40 pracovných miest na prenájom, 3 kancelárie, 8 meetingoviek a miestnosť, v ktorej si môžeš nahrať svoj vlastný podcast, využiť našu 3D tlačiareň alebo naše fotografické štúdio.

Innoveast a Innovation Awards

V roku 2023 sme zorganizovali druhý ročník inovačného festivalu Innoveast, ktorý bol rozdelený do dvoch častí. Tá prvá bola venovaná stredoškolákom zo škôl Košického kraja. Druhá časť bola venovaná udeľovaniu ocenení v rámci Košice region Innovation Awards, kde boli odbornou porotou vybrané najlepšie startupy, vedci a podnikatelia z Košického kraja. Pozrite si video z ročníka 2023.

Založenie Inovačného centra Košického kraja

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo 04. Augusta 2021 ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým Samosprávnym Krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou Univerzitou v Košiciach a Univerzitou Veterinárneho Lekárstva a Farmácie. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov. Projekt Košického klastra nového priemyslu (CNIC) je prvým významným projektom Inovačného centra Košického kraja, ktorého cieľom je podporiť vznik a rozvoj nových technológií vo výchdodoslovenskom regióne.

Regionálna Inovačná Stratégia

Inovačné centrum Košického kraja je hlavným výstupom tvorby Regionálnej Inovačnej Stratégie, ktoré je zodpovedné za jej implementáciu. Ide o hlavný a jediný dokument schválený v rámci Košického kraja, ktorý usmerňuje podporu inovačného ekosystému v Košickom kraji.

Rastislav Trnka

Pri nástupe do funkcie župana som si predsavzal, že na východe rozhýbeme čo najviac projektov, ktoré udržia východniarov doma. Takým je aj Inovačné centrum Košického kraja. Na tomto projekte mi mimoriadne záleží, pretože verím, že vďaka dobrej spolupráci verejného sektora so súkromným a akademickým vieme na východ priniesť stovky pracovných miest.

PREDSEDA Košického Samosprávneho kraja a predseda predstaventstva ICKK

Zakladajúci partneri

Kontakt

Telefón: +421 902 892 649
Email: peter.breyl@ickk.sk
Inovačné centrum Košického kraja
Strojárenská 1065/3, 042 66, Košice Slovenská Republika
IČO: 54080576