Inovačné Centrum Košického kraja

Región plný inovácií

Miesto, kde sa inovácie, 

menia na nové obchodné príležitosti 

 

Podporujeme podnikateľov

Vytvárame a realizujeme cielené programy na podporu podnikateľov a start-upov. Pomáhame im so založením ich spoločnosti a formujeme správnym smerom ich podnikateľské zámery. Prepájame ich s investičnými a obchodnými príležitosťami a výtvárame podmienky, ktoré umožnujú ich rast na medzinárodných trhoch.

Tvoríme inovačný ekosystém

Sme regionálnym inovačným centrom Košického Samosprávneho Kraja a našou úlohou je vytvárať udržateľné prostredie na zvyšovanie inovačného potenciálu nášho regiónu. Prepájame inovačných aktérov s obchodnými a investičnými príležitosťami. Vytvárame a realizujeme  programy na podporu a rozvoj inovatívnych start-upov. 

Sme strechou pre inovácie

Zastrešujeme a podporujeme všetky inovačné projekty v rámci kraja. Okrem oblasti inovácií sa zameriavame na podporu vedy a výskumu, vzdelávanie a technológií. Prepájame inovačných aktérov a identifikujeme oblasti spolupráce, ktoré prispejú k cieľom, ktoré sú stanovené v rámci Regionálnej Inovačnej Stratégie. 

Založenie Inovačného centra Košického kraja

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo 04. Augusta 2021 ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým Samosprávnym Krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou Univerzitou v Košiciach a Univerzitou Veterinárneho Lekárstva a Farmácie. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov.

Košický klaster nového priemyslu

Projekt Košického klastra nového priemyslu (CNIC) je prvým významným projektom Inovačného centra Košického kraja, ktorého cieľom je podporiť vznik a rozvoj nových technológií vo výchdodoslovenskom regióne. CNIC sa zameriava na materiálové a biomedicínske technológie, zelené a digitálne technológie a kvantové technológie. Dôraz kladie aj na sociálne oblasti vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu a zdravý životný štýl pre populáciu v aktívnom veku. ICKK aktívne spolupracuje s CNIC a koordinuje jeho aktivity tak, aby boli v priamom súlade s Regionálnou Inovačnou Stratégiou. Okrem toho ICKK bude podporovať komercializáciu výsledkov vedy a výskumu CNIC a vytvárať nové partnerstvá, ktoré budú prospešné pre celý región.

Naše Služby

KSK Launch Lab

Program na podporu start-upov a inovatívnych spoločností, ktoré dostanú možnosť overenia ich obchodného modelu a funkčnosti ich riešenia na infraštruktúre Košického Samosprávneho Kraja a jeho partnerov.

Inkubátor start-upov

Vybraným spoločnostiam alebo start-upom ponúkame možnosť vyuźívať celú škálu výhod akými sú napríklad priestory, marketingové a dizajnérske služby, technologické laboratória. Podporujeme ich obchodný rast, prepájame ich s partnermi, ktorí sú nevyhnutní pre ich úspech.

Financovanie

Vytvárame nové obchodné a investičné príležitosti. Prepájame investorov s podnikateľmi a start-upmi. V budúcnosti chceme ako ICKK vytvoriť priamy finančný fond, ktorým rozhýbeme podnikateľský sektor nášho kraja.

Konzultačná podpora

V prípade ak uvažujete začat podnikať alebo ste pri podnikaní narazili na akýkoľvek problém, naši experti Vám pomôžu so správnym nastavením Vášho obchodného modelu. Pomôžeme Vám získať na Vaše podnikanie nový pohľad a smer pre Váš ďalší rozvoj.

Networking

Organizujeme konferencie, meet-upy. Vytvárame priaznivé podmienky na spoluprácu s inovačnými komunitami. Prepájame inovačných aktérov s biznisom a investormi. Spravujeme digitálnu sieť inovátorov v Košickom kraji.

Vzdelávanie

Poskytujeme vzdelávacie kurzy na zvýšenie podnikateľských zručností pre stredné a vysoké školy. Organizujeme talentový akcelerátor rozširujúci kvalifikáciu absolventov vysokých škôl o zručnosti podľa potrieb biznisu.

Regionálna Inovačná Stratégia

Inovačné centrum Košického kraja je hlavným výstupom tvorby Regionálnej Inovačnej Stratégie, ktoré je zodpovedné za jej implementáciu. Ide o hlavný a jediný dokument schválený v rámci Košického kraja, ktorý usmerňuje podporu inovačného ekosystému v Košickom kraji.

Rastislav Trnka

Pri nástupe do funkcie župana som si predsavzal, že na východe rozhýbeme čo najviac projektov, ktoré udržia východniarov doma. Takým je aj Inovačné centrum Košického kraja. Na tomto projekte mi mimoriadne záleží, pretože verím, že vďaka dobrej spolupráci verejného sektora so súkromným a akademickým vieme na východ priniesť stovky pracovných miest.

Župan Košického Samosprávneho kraja a predseda predstaventstva ICKK

INNOVEAST UNDERDOG 2022

INNOVEAST je prvý ročník medzinárodnej inovačnej a vedeckej konferencie, ktorá prepája inovácie, start-upy a kreativitu. Na tomto podujatí dáme možnosť sa odprezentovať vedcom, start-upom, ale aj študentom so zaujímavou podnikateľskou myšlienkou. Môžete sa tešiť na prednášky, semináre s vedcami, workshopy, ale aj malý hudobný festival, ktorý dá konferencii takéhoto typu nový rozmer. Súčasťou podujatia bude matchmaking medzi podnikateľmi, inovačnými aktérmi a investormi.  

Kedy: 09. Júna 2022, Kde: Kulturfabrik Tabačka 

Spoznaj náš tím

Zakladajúci partneri

Kontakt

Telefón: +421 902 892 649
Email: peter.breyl@ickk.sk
Inovačné centrum Košického kraja
Strojárenská 1065/3, 042 66, Košice Slovenská Republika
IČO: 54080576