Sme mostom medzi vašim nápadom a úspechom v podnikaní

Miesto, kde sa inovácie, 

menia na nové obchodné príležitosti 

 

Podporujeme podnikateľov

Vytvárame a realizujeme cielené programy na podporu podnikateľov a start-upov. Pomáhame im so založením ich spoločnosti a formujeme správnym smerom ich podnikateľské zámery. Prepájame ich s investičnými a obchodnými príležitosťami a výtvárame podmienky, ktoré umožnujú ich rast na medzinárodných trhoch.

Tvoríme inovačný ekosystém

Sme regionálnym inovačným centrom a našou úlohou je vytvárať udržateľné prostredie na zvyšovanie inovačného potenciálu nášho regiónu. Prepájame inovačných aktérov s obchodnými a investičnými príležitosťami. Vytvárame a realizujeme  programy na podporu a rozvoj inovatívnych start-upov.

Sme strechou pre inovácie

Zastrešujeme a podporujeme inovačné projekty v rámci kraja. Okrem oblasti inovácií sa zameriavame na podporu vedy a výskumu, vzdelávania a technológií. Prepájame inovačných aktérov a identifikujeme oblasti spolupráce, ktoré prispejú k cieľom regionálnej inovačnej stratégie. 

Naša vízia pre kraj

Košický kraj je plný možností, ktoré sa oplatí preskúmať a využiť. Spoločne so zakladajúcimi členmi sme sa pustili do misie, ktorá ponúka zmysluplnú alternatívu pre tých, ktorí zvažujú odchod z nášho regiónu. Chceme koordinovať a zaviesť vzdelávanie v oblasti podnikateľských zručností naprieč regionálnymi strednými školami, čím chceme študentov motivovať, aby na svojich podnikateľských nápadoch ďalej pracovali počas svojho vysokoškolského štúdia na jednej z košických univerzít.

Služby pre vašu firmu

Financovanie

- pomoc so získaním investora
- analýza možností financovania
- využitie podpory národných a EÚ grantov

Know-how

- tvorba obchodných modelov
- rozvoj a riadenie firmy
- digitalizácia

Inovácie

- pomôžeme vám s tvorbou profitabilného obchodného modelu

Služby v oblasti vzdelávania

Inovácie a startupy potrebujú talentovaných a kreatívnych ľudí. V rámci našich programov poskytujeme vzdelávacie programy na regionálnych stredných školách. Školenia sa zameriavajú na prácu s nápadom, správne dizajnovanie riešenia a následne pracujeme s obchodným modelom. Okrem toho sa sústredime na zlepšenie prezentačných zručnosti. Našle služby môžu využiť taktiež spoločnosti, ktoré majú záujem o zvýšenie kreativity a záujmu o inovácie vo svojich tímoch. 

Založenie Inovačného centra Košického kraja

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo 04. Augusta 2021 ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým Samosprávnym Krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou Univerzitou v Košiciach a Univerzitou Veterinárneho Lekárstva a Farmácie. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov. Projekt Košického klastra nového priemyslu (CNIC) je prvým významným projektom Inovačného centra Košického kraja, ktorého cieľom je podporiť vznik a rozvoj nových technológií vo výchdodoslovenskom regióne.

Regionálna Inovačná Stratégia

Inovačné centrum Košického kraja je hlavným výstupom tvorby Regionálnej Inovačnej Stratégie, ktoré je zodpovedné za jej implementáciu. Ide o hlavný a jediný dokument schválený v rámci Košického kraja, ktorý usmerňuje podporu inovačného ekosystému v Košickom kraji.

Rastislav Trnka

Pri nástupe do funkcie župana som si predsavzal, že na východe rozhýbeme čo najviac projektov, ktoré udržia východniarov doma. Takým je aj Inovačné centrum Košického kraja. Na tomto projekte mi mimoriadne záleží, pretože verím, že vďaka dobrej spolupráci verejného sektora so súkromným a akademickým vieme na východ priniesť stovky pracovných miest.

PREDSEDA Košického Samosprávneho kraja a predseda predstaventstva ICKK

Zakladajúci partneri

Kontakt

Telefón: +421 902 892 649
Email: peter.breyl@ickk.sk
Inovačné centrum Košického kraja
Strojárenská 1065/3, 042 66, Košice Slovenská Republika
IČO: 54080576