Sme mostom medzi vašim nápadom a úspechom v podnikaní

Regionálne inovačné centrum Košického kraja je mostom medzi podnikateľmi a inováciami v regióne. Našou hlavnou zodpovednosťou je implementovať regionálnu inovačnú stratégiu a stimulovať ďalší rozvoj inovačného ekosystému. Zameriavame sa na rozvoj talentov na stredných školách, poskytujeme špeciálne akceleračné programy pre startupy a pomáhame malým a stredným podnikom zlepšovať ich medzinárodný obchodný potenciál. Okrem toho úzko spolupracujeme s medzinárodnými investormi, čo nám dáva ďalšiu možnosť škálovať startupy v našom ekosystéme. Naša sieť partnerov, inštitúcií a vedeckých organizácií poskytuje jedinečné výhody, ktoré zefektívňujú spoluprácu medzi jednotlivými inovačnými aktérmi. Inovačné centrum je miestom, kde sa inovácie menia na nové obchodné príležitosti.

Regionálne inovačné centrum založili Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Naše aktivity vychádzajú z Regionálnej inovačnej stratégie, ktorá bola prijatá zastupiteľstvom KSK v júni 2021.
Našou hlavnou ambíciou je zvyšovať regionálny inovačný potenciál, znižovať počet ľudí, ktorí odchádzajú z Košického kraja a podporovať regionálny inovačný ekosystém.

Náš tím

DSC06144

Peter Breyl

Generálny Riaditeľ

Peter má niekoľkoročné skúseností s tvorbou a rozvojom inovačných ekosystémov. Je zakladateľom niekoľkých inovačných centier na regionálnej a korporátnej úrovni. Jeho víziou je vytvoriť z Košického kraja miesto, ktoré bude dosahovať porovnateľné výsledky v oblasti inovácií ako rozvinuté Európske krajiny.

DSC06159

Renáta Gima

Koordinátorka ICKK

Renáta má významné skúsenosti z bankového sektora, kde mala na starosti malých a stredných podnikateľov. Je expertkou na koordináciu a projektové riadenie. V ICKK sa venuje riadeniu projektov a organizácii podujatí.

kontakt: renata.gima@ickk.sk
 
DSC06225

Denisa Kušnírová

START-UP MANAŽÉR

Denisa má skúsenosti s prácou vo verejnej správe a jej veľkou záľubou sú inovácie a startupy. V ICKK sa venuje rozvoju startup ekosystému Košického kraja. 

kontakt: denisa.kusnirova@ickk.sk

DSC06188

Tatiana Taňkošová

Inovačný Konzultant

Tatiana je študentkou Technickej univerzity v Košiciach. V rámci ICKK sa venuje startupom a tvorbe akceleračných programov.

kontakt: tatiana.tankosova@ickk.sk

Vladislav Vavrák

JUNIOR
Inovačný konzultant

Vlado je študentom Technickej univerzity v Košiciach. V rámci ICKK sa venuje organizácii a podpore podnikateľského programu Founders Challenge. Okrem toho je koordinátorom Expat centra.

kontakt: vladislav.vavrak@ickk.sk