Číslo: 01/2022

Účel zmluvy: Mobilné služby

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62, Bratislava, Slovenská Republika

Číslo: 02/2022

Účel zmluvy: IT Vybavenie – objednávka 1

Dodávateľ: Nay, a.s., Tuhovská 15, P.O BOX 1O, 830 06, Bratislava, Slovenská Republika

Číslo: 03/2022

Účel zmluvy: Právne služby – podpora v rámci VO pre INNOVEAST 2022

Dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Lukáš Mojsej s.r.o., žižkova 2073/19, 040 01, Košice

Uzatvorená: 20.04.2022

Číslo: 04/2022

Účel zmluvy: Zmluva o výpožičke 20/2022

Dodávateľ: Košický samosprávny kraj

Uzatvorená: 28.04.2022

Číslo: 05/2022

Účel zmluvy: Zmluva o elektronickej komunikácii

Dodávateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Uzatvorená: 02.05.2022

Číslo: 06/2022

Účel zmluvy: Zmluva o pitnom režime pre zamestnancov ICKK

Dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s..

Uzatvorená: 19.07.2022