Číslo: 01/2022

Účel zmluvy: Mobilné služby

Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62, Bratislava, Slovenská Republika

Číslo: 02/2022

Účel zmluvy: IT Vybavenie – objednávka 1

Dodávateľ: Nay, a.s., Tuhovská 15, P.O BOX 1O, 830 06, Bratislava, Slovenská Republika

Číslo: 03/2022

Účel zmluvy: Právne služby – podpora v rámci VO pre INNOVEAST 2022

Dodávateľ: Advokátska kancelária JUDr. Lukáš Mojsej s.r.o., žižkova 2073/19, 040 01, Košice

Uzatvorená: 20.04.2022

Číslo: 04/2022

Účel zmluvy: Zmluva o výpožičke 20/2022

Dodávateľ: Košický samosprávny kraj

Uzatvorená: 28.04.2022

Číslo: 05/2022

Účel zmluvy: Zmluva o elektronickej komunikácii

Dodávateľ: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Uzatvorená: 02.05.2022

Číslo: 06/2022

Účel zmluvy: Zmluva o pitnom režime pre zamestnancov ICKK

Dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s..

Uzatvorená: 19.07.2022

Číslo: 07/2022

Účel zmluvy: Memorandum o spolupráci

Dodávateľ: KIDCham – Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o.

Uzatvorená: 28.09.2022

Číslo: 08/2022

Účel zmluvy: Zmluva o reklame a spolupráci

Dodávateľ: KIDCham – Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o.

Uzatvorená: 28.09.2022

Číslo: 09/2022

Účel zmluvy: Zmluva o reklame a spolupráci 21 GAMES OZ

Dodávateľ: 21 GAMES OZ

Uzatvorená: 07.10.2022

Číslo: 10/2022

Účel zmluvy: Antik – zriadenie služieb internetu v priestoroch ICKK na Strojárenskej ulici v Košiciach

Dodávateľ: Antik Telecom s.r.o.

Uzatvorená: 18.08.2022

Číslo: 11/2022

Účel zmluvy: Antik – zriadenie služieb internetu v priestoroch ICKK na Strojárenskej ulici v Košiciach

Dodávateľ: Antik Telecom s.r.o

Uzatvorená: 25.05.2022

Číslo: 12/2022

Účel zmluvy: Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Dodávateľ: AZARIOVÁ A RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.

Uzatvorená: 10.11.2022

Číslo: 13/2022

Účel zmluvy: Zmluva o spolupráci

Dodávateľ: Slovenská Agentúra pre Rozvoj Investícii a obchodu

Uzatvorená: 15.11.2022

Číslo: 01/2023

Účel zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodávateľ: Verum spol, s.r.o.

Uzatvorená: 17.03.2023

Číslo: 02/2023

Účel zmluvy: Zmluva o spolupráci

Dodávateľ: K 13 – Košické kultúrne centrá

Uzatvorená: 27.04.2023

Číslo: 03/2023

Účel zmluvy: Zmluva o reklame

Dodávateľ: 21Games OZ

Uzatvorená: 08.09.2023

Číslo: 04/2023

Účel zmluvy: Zmluva o reklame

Dodávateľ: Academy of Metallurgy o.z.

Uzatvorená: 21.09.2023