Vo formáte +421
Účelom, na ktorý Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) získava údaje uvedené vo formulári, je registrácia na úvodné zasadnutie Krajskej inovačnej rady Kraj 30. V súvislosti s Vašou účasťou na podujatí má ICKK záujem spracúvať údaje dotknutej osoby na nasledovný účel: registrácia užívateľa, vyhotovenie a zverejnenie obrazových, zvukových záznamov z podujatia Krajskej Inovačnej rady Kraj 30, ktorý sa bude konať 21. Septembra 2023 v Hoteli Yasmin v Košiciach. Spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby a riadi sa podľa platnej legislatívy na Slovensku a v Európe (GDPR).