Regionálna Inovačná Konferencie a
Košice Region Innovation Awards 2023

INNOVEAST 2023
Pre stredoškolákov Košického samosprávneho kraja

je inovačným festivalom v Košickom kraji, ktorý je zameraný na prezentáciu regionálnych univerzít, inovácií, výsledkov vedy a výskumu a aktivít v oblasti kreativity. Prepája inovačných aktérov, študentov stredných alebo vysokých škôl s privátnym sektorom a investičnými príležitosťami. Dáva šancu vedeckým pracovníkom alebo tímom odprezentovať výsledky svojej práce a ukázať tak, že sa v Košickom kraji oplatí žiť a pracovať. Veľké spoločnosti prezentujú možnosti práce a uplatnenia v našom regióne a poukazujú na to, že sa aj v Košickom kraji dá pracovať v medzinárodnom prostredí. Doobedňajšia časť je venovaná pre pozvané stredné školy, organizačne zastrešené pod Košickým samosprávnym krajom.

Košice region Innovation Awards 2023

Inovačné centrum Košického kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a zakladajúcimi partnermi združenia organizuje prvý ročník slávnostného galavečera pod názvom Košice region Innovation Awards 2023, v rámci ktorého budú udelené statusové ocenenia v kategóriach o najlepší startup, najlepší začínajúci podnik, najlepší vedec alebo vedecký tím a špeciálna kategória za najlepší sociálno-inovačný počin pre vybranú organizáciu alebo jednotlivca.

Ide o prvý ročník tohto typu galavečera, v rámci ktorého chceme vyzdvihnúť jednotlivcov alebo organizácie, ktoré výrazne zvyšujú inovačný potenciál nášho kraja a tým prispievajú ku skvalitňovaniu podmienok života obyvaťelov Košického kraja.

Video Innoveast z prvého ročníka - 2022

Pre koho je určený?

Innoveast 2023 – je určený pre stredoškolákov Košického samosprávneho kraja

Košice Region Innovation Awards – pre predstaviteľov regionálnych samospráv, obchodných spoločností, inovátorov, startupy, startup centrá, regionálne univerzity a verejnosť, ktorá sa zaujíma o inovácie a podnikanie. 

Čo na Innoveaste zažiješ?

Prednášky od úspešných podnikateľov, lokálpatriotov a akademických pracovníkov. Budeš sa môcť opýtať a diskutovať s predstaviteľmi Košického samosprávneho kraja, Mesta Košice a rektormi jednotlivých univerzít o rozvoji Košického kraja. Jedntotlivé prezentácie ti ukážu  aké možnosti ponúkajú naše regionálne univerzity a čo všetko môžeš robiť a zažiť v Košickom kraji.

Partneri podujatia

Registrácia ako divák na Košice region Innovation Awards

K dispozícii je obmedzený počet lístkov a to z dôvodu, že väčšinu pozvaných účastníkov tvoria spoločnosti a firmy, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji inovačného ekosystému Košického kraja. Na Innovation Awards sa môžeš dostať aj ty, stačí sa registrovať a následne ti zašleme pozvánku na toto podujatie.